O Elfě

Jsme malé rodinné nakladatelství, které založila paní Jitka Studničná v roce 1992. Až do roku 2010 se ediční činnost Elfy orientovala z velké části na homeopatickou literaturu.

 

V současné době se fokus Elfy přesouvá od homeopatie směrem k tématům spojeným s rozvojem lidské schopnosti (spolu)utvářet sebe sama a svůj život – léčit sebe sama, rozvíjet svůj potenciál, pomáhat sobě i druhým orientovat se na životní pouti a chápat její smysl, prohlubovat vědomí kontextu svého života, vědomě se vyvíjet.

 

V tomto zaměření jsme nyní na začátku. Letos máme v edičním plánu knihy o sebeléčení, józe a meditaci. V příštím roce plánujeme rozšířit produkci o tituly z oblasti jógové filozofie a astrologie.

 

Věříme, že i vám budou naše knihy inspirací.